One Shoe logo

Creative & Digital Agency

Doorontwikkeling webapplicatie VIPP-monitor voor Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

In 2017 bouwden wij de VIPP-monitor: een interactief dashboard waarop de voortgang van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) te volgen is. Nu er een opvolging van het programma komt, heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ons gevraagd de webapplicatie door te ontwikkelen.

One Shoe | 11 mei 2020

webapplicatie VIPP-monitor voor Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

VIPP 1, 2 en 5

Het doel van de eerdere programma’s VIPP 1 en 2 was om iedere patiënt versneld toegang te geven tot de eigen medische gegevens zoals specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen en ontslagbrieven. De opvolger VIPP 5 gaat een stuk verder: het programma gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen zorginstellingen onderling.

webapplicatie VIPP-monitor voor Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De VIPP-monitor voor het monitoren van complexe data

De VIPP-monitor is een webapplicatie ontwikkeld met Drupal en React. Het is een dynamisch dashboard waarin de resultaten uit het programma weergegeven worden. Met de VIPP-monitor maakten we de resultaten uit het programma op een heldere en interactieve manier inzichtelijk voor alle betrokkenen. Momenteel breiden we de VIPP-monitor uit en maken we deze klaar voor de resultaten uit het VIPP 5 programma. Ook nu wordt de complexe onderzoeksdata eenvoudig, compleet en duidelijk weergegeven. Dankzij visualisaties en infographics zien betrokkenen in één oogopslag hoe ver de deelnemende zorginstellingen zijn bij het behalen van hun doelstellingen.