One Shoe logo

Creative & Digital Agency

ECRAID brengt klinisch onderzoek naar infectieziekten en antibioticaresistentie nog beter samen met nieuwe branding en website

Continue onderzoek naar nieuwe virussen en resistente bacteriën is van groot belang voor de volksgezondheid. ECRAID (European Clinical Research Alliance for Infectious Diseases) heeft als doel om het onderzoek van deze infectieziekten en antibiotica-resistente bacteriën op Europees niveau te bevorderen. Met een Europees netwerk van ziekenhuizen kan de doorlooptijd van de klinische evaluatie van nieuwe geneesmiddelen enorm worden verkort. Middels een nieuwe website en branding wil de Europese organisatie voor een sterke online aanwezigheid zorgen door zichtbaarheid en autoriteit te creëren en mensen kennis te laten maken met de services van ECRAID.

One Shoe | 07 sep 2021

ECRAID branding website

Sneltreinvaart

Omdat dit project gefinancierd werd met subsidies, was het voor ECRAID belangrijk dat de snelheid er goed in zat. In slechts 3 weken hebben wij het CMS, content voor de website en hoge kwaliteit UX geleverd. Naast deze werkzaamheden hebben wij ook de frisse brand identity die is gemaakt door partner Today vertaald naar een aantrekkelijk digitaal design.

Met het oog op de toekomst

We hebben de MVP van de website snel gerealiseerd en er zijn al plannen voor uitbreiding. De website is gebouwd met het oog op de toekomst, waarin we verder samen gaan werken om meer toepassingen, zoals een portaal, voor de website te ontwikkelen. We hebben gekozen voor Drupal 9 vanwege dit toekomstperspectief en we kijken er naar uit om de samenwerking voort te zetten.