One Shoe (part of iO)

Wanneer Multi-site of Multi-domein (of geen van beiden) kiezen?

Wanneer Multi-site of Multi-domein (of geen van beiden) te kiezen?

Tibor Uittenbogaard | 11 jan 2016

Dit artikel is het 5e en laatste artikel uit de reeks 'Multi-domein/Multi-site' oplossingen.

Wanneer multi-site, multi-domein of geen van beide kiezen?

Vanuit één content management systeem meerdere websites aanmaken, publiceren en beheren zonder hulp van Drupalspecialisten of IT support: eerder legden we al uit wat Multi-site en Multi-domein inhoudt en bespraken we al de voordelen en nadelen. Maar wanneer kies je nu voor multi-site, multi-domein of voor geen van beiden?

Zoals eerder aangegeven, staat een multi-site opstelling over het algemeen meer verschillen en individuele vrijheden toe dan een multi-domein oplossing. In eerste instantie lijkt een multi-site architectuur daardoor aantrekkelijker dan een multi-domein architectuur. We geven immers allemaal de voorkeur aan meer vrijheid, nietwaar? Dit mes snijdt echter aan twee kanten.

Een multi-site architectuur is over het algemeen complexer en dus ook duurder om te ontwikkelen. Ook het content management beheer door de admins is ingewikkelder in een omgeving met meer beheer- en instelmogelijkheden. 

Uniformiteit vs beheervrijheid

Een multi-site architectuur kan daardoor averechts gaan werken – juist door die individuele vrijheden toe te staan – bekeken van uit beheerkosten. Een belangrijk voordeel van de multi-site en multi-domein oplossingen vloeit immers voort uit vermindering van IT complexiteit en daaraan verbonden beheerkosten.  Vanuit kosten en beheerbaarheid bekeken is het dus discutabel of een multi-site oplossing met meer beheervrijheid (en dus meer complexiteit) automatisch de betere optie is dan een multi-domein oplossing met meer uniformiteit*.

Kiezen voor beperkingen, standaardisatie en uniformiteit is kostentechnisch waarschijnlijk aantrekkelijker. Want ondanks de inperkingen van  vrijheid zijn over het algemeen multi-domein architecturen beter in staat om beheer- en support kosten terug te dringen en IT complexiteit te verminderen, waardoor beveiliging beter beheerbaar is te maken en de tijd die het kost om een nieuwe website te maken en content te beheren, afneemt.

* zoals eerder aangegeven is het verschil tussen multisite en multi-domein niet zo zwart-wit als hier wordt voorgelegd, maar voor het doel van dit artikel afdoende.

Acquia Cloud Site Factory

One Shoe is partner van Acquia. De Cloud Site Factory Software van Aquia biedt eveneens de mogelijkheid om vanuit een centraal dashboard tientallen of duizenden websites te ontwikkelen, te implementeren en te beheren. 

Standaardisaties vs uitzonderingen

 Het vermogen om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen en beheersen is net zo belangrijk als het kiezen van de juiste Drupal CMS architectuur of het willen ondersteunen van de doelen en belangen van de doelgroepen en gebruikers. Organisatorische wijzigingen en wensen zijn wellicht zelfs belangrijker dan technische uitdagingen en functionele wensen. Weinig organisaties zijn bereid te kiezen voor beperkingen als er alleen gekeken wordt naar mogelijkheden. Daarnaast zijn IT managers ook niet altijd in staat iets in het belang van beveiliging en beheer af te dwingen of te weigeren.

Hierdoor wordt iets wat begint als een fantastisch multi-site platform dat de online services standaardiseert, goed te beheren is en alle beheer- en ontwikkelkosten terugdringt, alsnog een support en ontwikkelnachtmerrie, waarin de ontwikkelaars gedwongen worden uitzondering op uitzondering te bouwen, tot al het initiële voordeel teniet is gedaan. En met die teloorgang keren de beheerkosten en beheeruitdagingen terug, die wellicht nooit meer terug te managen zijn zonder opnieuw te beginnen. Je weet dat je te ver bent gegaan als zelfs de ontwikkelaars de weg niet meer weten in de spaghetti-brei van code die ze hebben moeten toepassen.

De kenmerkende verschillen tussen multi-site en multi-domain kunnen subtiel zijn. Een ogenschijnlijk klein detail kan de software architect laten wisselen van architectuurkeuze en deze kleine verschillen maken het ook moeilijk de keuze te maken. In sommige gevallen zou zelfs geen van beide opties gekozen moeten worden.

Kiezen voor een 'traditionele' 1-site-1-CMS oplossing

De keuze hangt af van de korte- en langetermijn ontwikkelingen van de organisatie, het IT platform, de KPI’s en specificaties van iedere website daarbinnen.

Als er twijfel bestaat over functionaliteiten en de daarbij behorende uitzonderingen, of als er geen zekerheid is over hoe de bedrijfsbehoeften gaan veranderen, dan is het misschien het beste om vast te houden aan “traditionele” 1-site-1-CMS oplossingen. De besparing die dan wordt bereikt door niet aan multisite oplossingen te beginnen kan dan worden gestoken in extra’s voor de individuele websites.

Op die manier kan iedere website met de veranderingen van de organisatie meegaan of offline gehaald worden zonder andere websites te raken of beïnvloeden.

Waar te beginnen?

Als je overweegt om voor een multi-site of multi-domein oplossing te gaan, stel jezelf dan de volgende vragen: 

  • Wat hoop je te winnen of bereiken (met multi-site of multi-domein oplossingen)?
  • Welk probleem moet (met multi-site of multi-domein oplossingen) worden opgelost?
  • Welke business case of gebruikershandelingen moet de  (multi-site of multi-domein) oplossing ondersteunen?
  • Hoe zien de lange termijn scenario’s voor die business case en gebruikershandelingen eruit?

Overleg met een Drupal specialist

De antwoorden op deze vragen zouden voorgelegd moeten worden aan een Drupal specialist of Drupal architect – bij voorkeur een met een ruime ervaring in de ontwikkeling en het beheer van multi-site en multi-domein oplossingen. Vraag die Drupal expert of een multi-site of multi-domein oplossing past bij de bedrijfsdoelstellingen of de doelstellingen van de doelgroepen en gebruikers. 

Het is belangrijk om de Drupal developer of Drupal architect bekend te maken met de achterliggende doelen en de langetermijn verwachtingen voordat technisch ontwerp of ontwikkeling plaatsvindt. Alleen dan kunnen de juiste beslissingen over de basisarchitectuur worden genomen. Die beslissingen over de basisarchitectuur zullen ontwikkelkosten, onderhoudskosten en keuzevrijheid gaan bepalen voor de rest van de levensduur van het Drupal multi-site of multi-domein CMS platform.

Meer weten?

Bij One Shoe hebben we behoorlijk wat ervaring met Drupal multi-site en multi-domein projecten. Goed advies over dit onderwerp geven we met plezier. Schroom dus niet contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Over de auteur

Tibor Uittenbogaard is Client Service Manager bij One Shoe sinds januari 2010. Hij kan zelf ook websites maken en heeft een ruime ervaring met Drupal en Wordpress webdevelopment dienstverlening. Ook voor iOS en Android mobile app ontwikkeling kan om advies worden gevraagd.

Topics: