One Shoe logo

Creative & Digital Agency

Open source vs. closed source? Een vergelijking op basis van 5 factoren

Schommelingen in de economie en maatschappij zorgen van tijd tot tijd voor een golfbeweging in het aankoopgedrag van de markt. De ene keer komt het door een pandemie en virus zoals Corona, een andere keer door een economische recessie of nieuws actualiteit. Economische druk zet dan alles op scherp en men wordt extra kritisch op de kosten en baten van de aankoop. Opvallend is dat bij een laagconjunctuur de vraag naar open source software sterk toeneemt, maar niet alleen dán is open source een goede keuze. In dit artikel zet ik de keuze voor open source of closed source software af tegen vijf belangrijke factoren die ook búiten crisistijd van belang zijn. 

Tibor Uittenbogaard | 31 mrt 2020

Open source vs. closed source

1. Open source vs closed source: functionaliteit

Een argument om voor closed source software te kiezen is vaak: het kan meer en het biedt meer. Soms is dat waar. De grote spelers zoals Sitecore en Adobe bieden een zeer uitgebreid pakket van functionaliteiten aan in één groot pakket. Klinkt top. Maar alleen zinvol als je alles wat aangeboden wordt ook daadwerkelijk gebruikt. Alles wat je niet gebruikt, zit je alleen maar in de weg. En je betaalt er wel voor. 

Met open source software betaal je niks overbodigs. Het juiste open source pakket biedt precies wat je nodig hebt en niets meer. En doet het niet wat je wilt? Dan pas je het aan of breid je het uit. Met extra modules is dan één optie, of de inzet van SaaS services en die integreren. 

Bij One Shoe werken we zeer veel met verschillende open source software, zoals Drupal of Laravel. Een uitbreiding met modules kost je bij beide open source aanbieders niets extra qua licenties. En de meeste SaaS oplossingen hanteren verschillende prijs ranges, zodat je zelf kunt kiezen wat je wilt. Eventuele development uren maak je sowieso, of het nu open source of closed source is. Maar je closed source pakket staat je mogelijk niet eens toe een alternatieve module of SaaS service in te zetten. 

2. Open source vs closed source: kosten

Het verschil in kosten bij open source of closed source moge duidelijk zijn. Betalen voor licenties, of gratis gebruikmaken van software. Uren zijn uren. En implementeren is implementeren. Maatwerk is maatwerk. En dienstverlening is dienstverlening. Maar met open source software betaal je niet al aan de voordeur. Je betaalt alleen voor goede diensten en voor wat je écht nodig hebt. Met closed source betaal je ook om überhaupt gebruik te mogen maken van die diensten. En voor veel onnodige extra’s. En voor een verdienmodel van een aanbieder. 

3. Open source vs closed source: veiligheid

Wat is veiliger? Open source of closed source? Het verschil komt neer op security through obscurity (closed source) versus security through transparency (open source). Anders gezegd komt het neer op het verbergen van je broncode - en dus ook de gaten - wat bij closed source het geval is, of ervoor zorgen dat iedereen de code kunt bekijken en gaten dus ook snel aan het licht komen - wat bij open source van toepassing is. Beide kampen hebben hier eindeloze discussies over. Daar ga ik me niet aan branden, want Microsoft heeft qua veiligheid geen betere reputatie dan de Linux community. 

Wat ik wel zeg: veiligheid is geen argument voor de keuze voor open source software of closed source software. Veiligheid is een argument voor de keuze voor een specifiek product of aanbieder. Is er een security policy? Is er een security team? Wat is de historische trackrecord bij lekken? Hoe actief zijn de ontwikkelaars? En hoe snel worden bugs gepatched? Zowel open source als closed source software verschilt hierin van pakket tot pakket, maar bijvoorbeeld Drupal heeft wereldwijd meer dan 100.000 developers achter zich die actief de software onderhouden. Richt je dus vooral op wat qua veiligheid voor jou kritiek is en toets de opties aan de hand daarvan. Maar als het je puur om veiligheid gaat, beperk je dan niet tot de keuze voor open source of closed source, dat heeft geen enkele zin.

Open source vs. closed source

4. Open source vs closed source: kwaliteit

Closed source software zou van betere kwaliteit zijn dan open source software. Aan het eind van de vorige eeuw was dat misschien waar. Maar inmiddels is dit achterhaald. Kwaliteit valt of staat met de kwaliteit van degene die het aanbiedt, implementeert en beheert. Een product van A-kwaliteit dat 100% veilig en stabiel is, kan door menselijk falen worden verstoord. En een inferieur product kan met de juiste installatie, configuratie en beheer policies perfect functioneren. Alweer: kwaliteit op zichzelf is geen argument voor de keuze voor closed source of open source. Wél voor je partnerkeuze.

5. Open source vs closed source: interconnectiviteit & compatibiliteit

Kijk, nu komen we op de punten die ertoe doen en de factor waarop open source en closed source software compleet van elkaar verschillen. Compatibiliteit, openheid en interconnectiviteit zijn drie verschillende termen die iets anders impliceren, maar wel samenhangen.

  • Interconnectiviteit: de mate waarin en de wijze waarop het systeem gegevensuitwisseling of integratie met andere systemen toestaat. Daarin zitten er grote verschillen in de diverse pakketten. Sommige closed source pakketten zijn bijvoorbeeld volledig ontwikkeld om uitbreidingen alleen op basis van module installaties toe te staan. 
  • Compatibiliteit: dit is de mate waarin de oplossing (software, het CMS) in staat is te ‘draaien’ binnen- of met andere software. Denk voor CMS systemen bijvoorbeeld aan de webserver (Apache versus Microsoft Internet Information Services bijvoorbeeld) en databases (MSSQL, Oracle, MySQL). En denk voor websites bijvoorbeeld aan browsercompatibiliteit. 
  • Openheid: hier gaat het om gegevensuitwisseling. Het gebruik van open standaarden zoals XML, SOAP en JSON is daarbij tegenwoordig gemeengoed gelukkig, uitzonderingen daar gelaten daar waar nog exotische bestandsformaten worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld DICOM files voor röntgenfoto’s. 

Bij de keuze voor software ben je het meest gebaat bij een open architectuur die zowel voor wat betreft data als op functioneel gebied open en interconnectief is. Open source software is dan de absolute winnaar. Dat betekent niet per sé dat closed source niet compatibel is en garandeert het ook niet voor één van de twee varianten. Maar open source omarmt open standaarden van nature meer dan closed source. 

In de aard van closed source software zit een principe dat inherent afwijkt van open source software: openheid. Closed source software weert per definitie openheid. Het verdienmodel van closed source is daarop gestoeld. En dat is een beperkend principe. Dat principe in zichzelf hoeft geen probleem te zijn en het hoeft zich ook niet per sé te manifesteren maar áls het zich manifesteert, is er maar één partij de dupe: de afnemer. 

Een mooi voorbeeld daarvan is een grote aanbieder van software voor ziekenhuizen die erom bekend staat notoir star te zijn in de integratie met andere technologieën. De hele medische wereld ondervindt daar hinder van, met als treffend voorbeeld de rem op ontwikkeling van een goede EPD standaard. Het is niet in het belang van deze closed source gigant om de deur open te zetten voor nieuwe aanbieders en alternatieven, want dat doet afbreuk aan zijn verdienmodel. Waarom software van derden toestaan te integreren als je er zelf de hoofdprijs voor kan vragen?

Sta je voor de keuze voor open source of closed source software?

Hopelijk geven bovenstaande zaken je meer inzicht in wat je selectieproces tot een succes maakt, en waar je dus op moet letten bij de uiteindelijke keuze voor open source of closed source software. Overweeg je om een website, app of software oplossing te gaan aanschaffen? Neem dan contact op met Tibor voor een eerlijk advies en een sterke business case. 

Op zoek naar een ervaren creative & digital agency?

Tibor (Digital Consultant) adviseert je graag over digitale oplossingen