One Shoe (part of iO)

Partnership: Welke vragen moet je je development agency stellen wanneer je built to last software oplossingen wilt ontwikkelen?

Dit artikel is onderdeel van een blog serie over de in's & out's voor een strategische en succesvolle Enterprise software development. In de voorgaande artikelen zijn de verschillen tussen built for purpose software en built to last software aan bod gekomen. Ook hebben we het gehad over lifecycle management voor kwaliteitswaarborging en test coverage.

Tibor Uittenbogaard | 06 dec 2018

Het ontwikkelen van software die lang meegaat en flexibel is voor eventuele veranderingen, gebaseerd op een succesvolle ontwikkeling strategie die de kwaliteit waarborgt. Dat klinkt goed! Maar waarom zorgt mijn ontwikkelpartner dan niet voor kwaliteit en garanties als deze?  

Deze vraag wordt me vaak gesteld tijdens de eerste kennismakingen. En dat brengt met terug bij de rol van de klant. Het antwoord op de vraag hierboven kan gevonden worden door enkele wedervragen te stellen;

Wat heb je ‘gekocht’ (of wat dacht je te gaan kopen)?

Heb je gevraagd om een product vanuit een lijst van wensen en eisen, of een software oplossing om een specifiek probleem op te lossen (het doel)?

Of ben je op zoek gegaan naar een development partner, en een samenwerking die ernaar streeft samen succes te gaan behalen?

Als je hebt gevraagd naar een oplossing om een specifiek probleem op te lossen (voor een doel dus), dan is het niet meer dan logisch dat dit gaat wringen als de aard van dat probleem of het doel wijzigt. Hetzelfde geldt voor een product of oplossing met heel specifieke eigenschappen. Als het product is gemaakt met die specifieke eigenschappen, zonder gesprekken over de verwachting van latere veranderingen, dan is het niet vreemd als verandering op een later moment moeilijk blijkt te zijn, wellicht zelfs onmogelijk.

Maar als je hebt gevraagd om een samenwerking voor succes en als je een contract bent aangegaan voor een duurzame oplossing, dan moet het bureau waarmee je in zee gaat je een ontwikkelaanpak en ontwikkelstrategie verkopen. Geen oplossing op basis van een lijst van wensen en eisen, of functionele ontwerpen.

Dus als klant of opdrachtgever, vraag jezelf:

Vraag ik mijn bureau of ontwikkelpartner wel het juiste?

Maar ook:

Heb ik als opdrachtgever de juiste mentaliteit omarmd?
En heb ik die mentaliteit ook gehandhaafd?

Want het ontwikkelen en onderhouden van duurzame oplossingen, vereist ook een duurzame mentaliteit.

“Eén van de lessen die ik heb geleerd vanuit verandermanagement is dat je jezelf eerst moet veranderen, voor je verandering kunt verwezenlijken.“
- Mohammed Brueckner, Technology Strategist, CRM Expert and Change Manager

Duurzame ontwikkelstrategieën

Bij One Shoe willen we onze klanten voorzien van duurzame development strategieën. Daarom bieden we in de regel ‘built to last’ diensten aan en geen built for purpose producten. Dit omdat in het merendeel van onze projecten de initiële doelen slechts vaststaan tot het doel is bereikt. Daarna zijn er weer nieuwe doelen, inzichten en ambities. En waarschijnlijk ook weer nieuwe beïnvloeders, beslissers en doelgroepen. En nieuwe ontwikkelaars. En ontwerpers. En gebruiksscenario’s. En technieken. Enzovoorts.

In die ambitieuze projecten waar we steeds meer aan werken, voelt het als schieten op (werken aan het behalen van) een bewegend, soms onzichtbaar doel. In deze projecten borgen onze agile ontwikkelmethodieken, manieren van kwaliteitsborging en onze ontwikkelcultuur, dat de kwaliteit te allen tijde en bij iedere iteratie gegarandeerd is. Met technologische waarborgen, maar ook met processen en mensen.

Ook interessant om te zien, is dat meer en meer van onze klanten ons niet meer benaderen met een volledig uitgewerkte lijst van wensen en eisen. Steeds meer van onze relaties worden gekenmerkt door een aanstekelijke ambitie en visie, en een mentaliteit die ervan uitgaat dat die ambitie alleen verwezenlijkt kan worden door samen, en vanuit alle mogelijke invalshoeken en expertises, te komen tot de beste oplossingen. Dit zijn de fijnste projecten, want deze focussen op een resultaatgedreven samenwerking en doorlopende evaluatie en verbetering.

Zelfs projecten die klein lijken (u kent ‘m wel: het “prototype”) kunnen gaan lijden onder iets wat we “scope creep” noemen - de verschuiving van prioriteiten en wensen zonder duidelijk ijkpunt om die verschuiving te signaleren en te accommoderen. En dat is niet meer dan logisch: succes maakt ons hongerig naar meer. Een succesvol prototype of een klein proof of concept moet dus kunnen uitgroeien tot het productiewaardige product waarvan het prototype de visie verbeeldde.

Daarom omarmen we bij One Shoe verandermanagement en kwaliteitsborging als onderdeel van onze software ontwikkelaanpak. In het belang is van onze klanten Dat is in het belang van onze klanten én ook de sleutel tot succesvolle lange termijn relaties.  

Kennismaken?

Zoek je een development partner die gaat voor kwaliteit? Neem contact met ons op voor een kop lekkere koffie en dan verkennen we samen hoe wij je volgende ambitieuze project kunnen versterken!

Over de auteur

Tibor Uittenbogaard is Digital Consultant bij One Shoe sinds januari 2010. Tibor begeleidt klanten bij het bepalen van doelgerichte strategieën en optimale aanpak en samenwerking rondom digitale communicatie projecten. Neem gerust contact met Tibor op als je meer wilt weten over bijvoorbeeld merkstrategie, user experience, ontwikkeling van websites, apps en software, of andere vraagstukken rondom communicatie en digitale marketing.