One Shoe logo

Creative & Digital Agency

Student Journey Mapping: uit welke onderdelen bestaat het?

Een goede manier om de ervaring van studenten in kaart te brengen is met de methodiek ‘Student Journey Mapping’. Je kunt de Student Journey Map inzetten om bijvoorbeeld meer (passende) studenten aan te trekken of het uitvalpercentage terug te dringen. Maar waaruit bestaat een Student Journey Map precies?

One Shoe | 02 apr 2020

Student Journey Mapping: uit welke onderdelen bestaat het?

Met behulp van Student Journey Mapping visualiseer je het hele proces, van oriëntatie tot en met diploma, vanuit het perspectief van de student. We hebben in het vorige artikel uitgelegd wat Student Journey Mapping exact is. In dit artikel vertellen we uit welke onderdelen een Student Journey bestaat.

Kort samengevat geeft een goede Student Journey Map antwoord op de vraag hoe een (aankomend) student zijn of haar periode bij het opleidingsinstituut ervaart vanaf het allereerste contactmoment tot het moment dat hij of zij van school gaat. Het is een holistische manier van kijken naar de student en zijn contact met je organisatie. Wanneer je de Student Journey inzichtelijk hebt gemaakt kun je kansen en beperkingen identificeren en aan de juiste knoppen draaien om als onderwijsorganisatie nog relevanter te worden voor de (aankomende) student.

Uit welke onderdelen bestaat een Student Journey Map?

Dé Student Journey Map bestaat niet. Iedere onderwijsinstelling en iedere doelgroep is immers anders. Wel bestaat een Student Journey Map over het algemeen vaak uit de volgende onderdelen:

1. Personas

Een persona is een fictief maar realistisch profiel van de verschillende doelgroepen waarop je onderwijsorganisatie zich richt. Het verschil met een segment of doelgroepomschrijving is dat een persona veel specifieker is dan de generieke omschrijving ‘studenten’. Een persona is veel meer een levendige, karakteriserende beschrijvingen van je doelgroep. De beschrijving kan elementen bevatten zoals leeftijd, achtergrond, ambities, meest gebruikte social media kanalen, communicatie voorkeuren, etcetera. Tijdens een Persona Workshop stellen we gezamenlijk persona's op. Met behulp van persona’s krijg je veel meer gevoel bij de leefwereld en motivaties van studenten, en kun je ervoor zorgen dat de oplossingen die worden bedacht hen écht verder helpen.

2. Fases

Een student doorloopt een aantal fases. Van studieoriëntatie tot start studie, van studie tot diploma uitreiking - of tot zelfs daarna. In elk van deze fases heeft de student andere doelen en wil hij iets anders bereiken: in de oriëntatiefase wil hij bijvoorbeeld informatie over het vakkenpakket of werkgelegenheid na de opleiding, terwijl hij in de toelatingsfase wilt weten wat de toelatingsvoorwaarden zijn en waar en wanneer hij zich in moet inschrijven. Maar voor iemand die in de studiefase zit, is dat allemaal niet meer relevant, diegene wilt juist snel en makkelijk toegang tot roosterwijzigingen en studieresultaten! Hoe zorg je ervoor dat je iedere persona in iedere fase zo optimaal mogelijk bedient? 

3. Touchpoints

Touchpoints zijn alle contactmomenten met je organisatie, in de breedste zin van het woord. Voorbeelden van touchpoints zijn je social media kanalen, de universiteitswebsite, open dagen maar ook het intranet, flyers, posters, de hoorcollegezaal, etcetera. Eigenlijke alle plekken waar jouw organisatie en je doelgroep elkaar ‘ontmoeten’. In workshops Customer Journey Mapping breng je deze touchpoints én de mogelijkheden bij ieder touchpoint in kaart. Zo verscherp je je kanaal door deze beter in te zetten. Bijvoorbeeld door roosterwijzigingen niet alleen via mail te delen maar bijvoorbeeld ook in Whatsappgroep, om maar een voorbeeld te noemen. 

Student Journey Mapping: uit welke onderdelen bestaat het?

4. Mental Models

Met welk mentaal model beziet de student anno nu zijn studieperiode? Welke gedachten, gedragingen of beweegredenen heeft hij? Een mental model is een (vereenvoudigde) uitleg van iemands denkproces over hoe iets werkt. Wat is de perceptie van studenten op een studie kiezen en studeren? Het is belangrijk om je hierin te verdiepen om zo de gedragingen van je doelgroep in context te kunnen plaatsen - en daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. 

Student Journey Mapping: waardevolle methode voor het onderwijs

De Student Journey Map is een waardevol instrument om met een holistische blik naar je doelgroep en de communicatie vanuit je onderwijsorganisatie te kijken. Het voorkomt dat je je blind staart op het verbeteren van enkele touchpoints, maar zorgt er juist voor dat je op zoek gaat naar manieren om alle kanalen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Natuurlijk met als uiteindelijk doel om de student optimaal te bedienen. Het is een goede basis om keuzes te kunnen maken en te bepalen waar je je aandacht en budget aan gaat besteden.

Student Journey Mapping inzetten voor jouw onderwijsorganisatie?

We geven regelmatig Customer Journey Mapping Workshops speciaal voor het onderwijs. Ben je geïnteresseerd in hoe een Student Journey voor jouw onderwijsorganisatie eruit zou kunnen zien? Neem dan contact op! We vertellen je graag meer.

Ervaren creative & digital agency in het onderwijs

Creative & digital agency One Shoe heeft jarenlange ervaring digitale projecten en user experience in het onderwijs. We werken onder andere voor de PO Raad en VO Raad, JOB-MBO, Lindenhaeghe, Nuffic en voor Studiekeuze123. Voor Studiekeuze123 hebben we zelfs meerdere awards in de wacht hebben gesleept waaronder de Digital Impact Award en drie Lovie Awards (de Europese 'Oscars voor het Internet') voor ‘ Best User Experience’ en ‘Best in Education’.

Meer informatie of direct een workshop boeken?

Floor (UX Lead) kan je alles vertellen over onze workshops