One Shoe logo

Creative & Digital Agency

UX strategie voor JOBmbo: grootste beoordelingswebsite onder MBO scholen

Hoe structureer je onderzoeksdata in een overzichtelijk portal voor studenten en studentenraden? Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) brengt onderzoeksresultaten van 265.000 mbo-studenten samen in de ‘JOB-monitor’. Met de nieuwe UX structuur zorgen wij ervoor dat gebruikers gemakkelijk inzicht krijgen in de - voor hen - relevante resultaten.

One Shoe | 24 feb 2020

Job Mbo User experience

Een portal over en voor het MBO 

Wat vindt de student van zijn/haar rooster en de rekenlessen? Gaat degene met plezier naar school? Iedere twee jaar zet JOBmbo het grootste onderzoek naar studentenoordelen uit van het MBO, onder de naam ‘JOB-monitor’. Het doel van de JOB-monitor is om te signaleren wat er goed en minder goed gaat op school. Het is een middel voor scholen en studenten(raden) om samen in gesprek te gaan en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Een berg data gestructureerd 

JOBmbo krijgt ontzettend veel studenten reviews binnen. In deze berg aan informatie is de specifieke informatie voor de bezoeker lastig te vinden. De data van de JOB-monitor is voor studenten(raden) essentieel om te zien hoe ze scoren binnen bepaalde thema’s - bijvoorbeeld stage, studiebegeleiding, sfeer en veiligheid - en domeinen zoals zorg en IT. Door een herziene UX structuur zorgen we ervoor dat deze informatie makkelijk te vinden is. 

Van discovery fase naar optimale User Experience 

Wat is het doel van de student(enraden) bij het bezoeken van de website? Deze vraag is essentieel voor het bepalen van de UX en content op het platform. Samen met JOBmbo hebben we een discovery workshop gedaan die het speelveld inzichtelijk heeft gemaakt. Aansluitend hebben we de business goals, gebruikerstaken en belangrijkste requirements gedefinieerd om vervolgens de core focus points te kunnen bepalen (wat moet een gebruiker kunnen doen of zien?)

Stappen naar meer actie

De JOB-monitor is niet alleen een tool die studenten(raden) van informatie voorziet, maar nog belangrijker is het aanzetten tot actie. De overheid - die opdracht geeft aan JOBmbo - wil er voor zorgen dat de studentenraden gemakkelijk actie kunnen ondernemen door zichzelf te verbeteren. De raden krijgen ownership doordat ze zelf hun data inzien en weten waar winst kan worden behaald. Ook daar biedt JOBmbo hulpmiddelen voor zoals tips bij het schrijven van een actieplan en een zogeheten JOB Academy. 

UX ervaring in educatie sector 

One Shoe heeft jarenlange ervaring met soortgelijke UX trajecten. We werken onder anderen voor de PO/VO Raad, Nuffic en Studiekeuze123, waarmee we meerdere awards in de wacht hebben gesleept zoals de DIA voor ‘Best use of digital from the education sector' en drie Lovie Awards voor ‘Best User Experience’ en ‘Education’!