One Shoe (part of iO)

VIPP-website voor Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen live

Zorgprofessionals en andere betrokkenen die op de hoogte willen blijven van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)  kunnen nu terecht op de website vipp-programma.nl!

One Shoe | 20 jan 2017

Het programma richt zich op het toegankelijk maken van de eigen medische gegevens voor de patiënt. De website is ontwikkeld door One Shoe.

De patiënt online toegang tot het eigen medische dossier, dat is het doel van VIPP. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft het programma ontwikkeld, in nauw overleg met het ministerie van VWS. Binnen het programma zijn verschillende doelstellingen te halen die er voor zorgen dat patiëntgegevens veilig en up-to-date toegankelijk zijn voor de patiënt. Zo krijgt de patiënt meer zicht op zijn eigen zorgproces. Algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zullen deelnemen. Het programma loopt tot en met 31 december 2019. 

Nieuwe website in Drupal 8

De NVZ vroeg One Shoe om een website te ontwikkelen om deelnemers en stakeholders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het programma. Daarnaast dient de website als platform voor inspiratie en motivatie en als digitale evenknie van de ambassadeurs. In de loop van het programma zal de website gevuld worden met artikelen en handvatten over VIPP maar ook over aanpalende programma's die een vergelijkbaar doel nastreven: het mogelijk maken van informatie-uitwisseling. 

Bij de ontwikkeling van de website hebben we niet gekozen voor de standaard Drupal front-end ontwikkeling maar hebben we Drupal 8 gecombineerd met ReactJS waardoor de site sneller en dynamischer is geworden.

VIPP nu van start

Per 1 januari is het programma gestart. Als startpunt is er een nulmeting gehouden onder de algemene ziekenhuizen. In het eerste kwartaal van 2017 volgt de nulmeting van de categorale instellingen en revalidatie-instellingen. De komende drie jaar zal voortgang van het programma periodiek gemeten worden en zullen deze resultaten getoond worden op de vipp-programma.nl