One Shoe (part of iO)

Wat zijn de nadelen van een Multi-site/Multi-domein oplossing en waar moet je rekening mee houden?

Wat zijn de nadelen van een Multi-site/Multi-domein oplossing en waar moet je rekening mee houden?

One Shoe | 11 jan 2016

Dit artikel is het tweede artikel uit de reeks 'Multi-domein/Multi-site' oplossingen.

Met een multi-site of multi-domein oplossing is het mogelijk om meerdere websites aan te maken, te publiceren en te beheren zonder hulp van Drupal-specialisten of IT support. Eerder bespraken we al wat de verschillen tussen beide oplossingen zijn en welke voordelen dit op kan leveren. Maar wat zijn de nadelen en waar moet je rekening mee houden?

Nadelen van multi-site en multi-domein

Uitzonderingen zijn lastig te implementeren

Ieder nadeel heeft zijn voordeel en vice versa – zo ook voor een Drupal multi-site/multi-domein oplossing.

Het belangrijkste voordeel van multi-site en multi-domein websites vloeit voort uit standaardisering en uniformiteit. Dat betekent ook dat betekent iedere afwijking van die standaard – waarbij de standaard het type website en content betreft waarvoor het systeem is bedoeld – hoofdpijn voor de beheerders en ontwikkelaars. En iedere afwijking van de norm is een uitzondering waarmee bij iedere update of aanpassing rekening moet worden gehouden, vanaf het moment dat die uitzondering is geïmplementeerd.

Uitzonderingen in deze systemen zijn daarom niet alleen lastig om te implementeren, maar ook toenemende uitdagingen voor het troubleshooten van bugs en storingen. Een nadeel van multi-site en multi-domein is dus dat deze oplossingen het beste ‘as is’ gebruikt kunnen worden en niet telkens uitgebreid of aangepast moeten worden. 

Waar moet je rekening mee houden?

Houd er rekening mee dat weinig tot geen veranderingen in dat framework over meerdere jaren het meeste voordeel opleveren van deze CMS architecturen. In omgevingen waar de dynamiek van iedere website telkens wijzigt, zijn de beperkingen die met een multi-site of multi-domein architectuur meekomen, een hindernis en kunnen deze nadelig zijn voor het behalen van business doelstellingen. 

Een nadeel van multi-site en multi-domein oplossingen is dus dat de initiatiefnemer moet weten hoe de komende jaren zal worden omgegaan met de website om zeker te weten dat de oplossing op lange(re) termijn blijft passen bij de behoeften.

Hosting en performance

Een andere belangrijke factor om mee te nemen in de besluitvorming is de hosting en performance.

Een multi-site of multi-domein CMS moet worden ontsloten vanuit één hosting ‘omgeving’ die uit één of meerdere servers en componenten kan bestaan. De belasting op één website in dat systeem kan daardoor echter alle websites binnen de hele omgeving beïnvloeden. Het is daarom belangrijk performance en hosting mee te nemen in de initiële keuze(s) voor multi-site of multi-domein oplossingen. 

De mate waarin bezoekersaantallen, dataverkeer, database queries en serverbelasting die daarmee gepaard gaat beheersbaar en voorspelbaar is moet worden beschouwd, evenals het vermogen om binnen de websites optimalisaties als caching door te voeren. Websites met veel dynamische informatie, bijvoorbeeld omdat voor iedere ingelogde gebruiker eigen gegevens en weergaven moeten worden gepresenteerd, kunnen dan wellicht al worden uitgesloten van aansluiting op het multi-site of multi-domein platform.  

Performance kan een beslissende factor zijn in de keuze voor multi-site of multi-domein, die andere potentiële voordelen teniet kan doen.

Van multi-site/multi-domein opstelling naar zelfstandige website

Het feit dat binnen een multi-site of multi-domein  opstelling alle sites aan elkaar zijn verbonden kan tot slot nog iets zijn om over na te denken in een ontkoppel scenario.

Als op termijn, al dan niet mogelijk, één van de websites in het multi-site of multi-domein systeem ontvlochten moet worden van de andere websites kan dit een complexe aangelegenheid zijn. Tenzij de ontwikkelaars hier al vanaf het eerste begin rekening mee hebben kunnen houden en daarvoor faciliteiten hebben ingebouwd kan het ontvlechten bijzonder lastig zijn. Immers zijn niet alleen de modules gedeeld, maar in sommige gevallen ook content. Daarnaast zijn waarschijnlijk er speciale instellingen van toepassing om de combinatie van DNS instellingen en multi-site domeinen te laten werken. Die specifieke inrichting is bijna niet om te zetten naar een single-website opstelling.

Een nieuwe website op multi-site basis starten kan dus in eerste instantie aantrekkelijk lijken, maar iedereen die dit overweegt zou zichzelf ook kritische vragen moeten stellen over de lange termijn ontwikkelingen en de afhankelijkheden van de websites op het totale platform. Als te voorspellen is dat een website in de loop der tijd significant anders gaat ontwikkelen of groeien, bestaat er een risico dat er een dure en complexe ontvlechting en migratie van content, gebruikers en functies uit die eerste keuze voortvloeit. Die complexiteit kan dan verder toenemen als oplossingen voor bijvoorbeeld Single Sign On – iets wat misschien wel makkelijk was met de multi-site oplossing – dan ook behouden moet blijven.

<< Artikel 3: Wat zijn de voordelen en voor wie is een Multi-site of Multi-domein oplossing geschikt?

>> Artikel 5: Wanneer een Multi-site of Multi-domein (of geen van beiden) te kiezen?