One Shoe (part of iO)

Persona's (workshop)

Levensechte persona's voor relevante digitale oplossingen (workshop)

Je doelgroep bestaat uit mensen met verschillend gedrag, karakters en behoeftes. In de Persona Workshop gaan we persona's opstellen: levendige karakteriserende beschrijvingen van je doelgroep. Zo krijg je veel meer gevoel bij hun leefwereld en motivaties, en kunnen we ervoor zorgen dat je digitale oplossing hen raakt en écht verder helpt.

Interesse? Neem contact op.

We ontwikkelen je persona's in drie stappen:

1. Data Driven

We verzamelen voorafgaand zoveel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve data om de persona’s te onderbouwen.

2. Workshop day!

Tijdens de interactieve workshop komen de persona’s tot leven. Met scherpe vragen en oefeningen halen we alle informatie boven tafel.

3. Persona profiel

De uitkomsten van de workshop verwerken we tot persona paspoorten die het karakter in één oogopslag duidelijk maak.

Breng je doelgroep tot leven!

Leefwereld

Leefwereld

Wie is je klant? Wat voor persoonlijkheid heeft hij, wat doet hij, wat beweegt hem? Inclusief naam, leeftijd, hobby’s, demografisch profiel, gedrag, etcetera.

Behoefte en taken

Behoefte en taken

Vervolgens leggen we de relatie met je producten of diensten. Wat wil jouw persona weten of doen? En wat kan jij daarin betekenen?

Wow-effect!?

Wow-effect!?

Een stapje extra: op welke manieren kunnen we de verwachtingen van de persona niet alleen waarmaken, maar ook overtreffen en hem zo positief verrassen?

Ontwerp en ontwikkel oplossingen op basis van echte behoeften

Ieder mens is uniek, zo ook jouw klanten. Een Persona Workshop is de ideale manier om je doelgroep door en door te leren kennen, en scherp voor ogen te krijgen voor wie je je digitale middelen ontwerpt en maakt - en voor het maken van content.

  • In-depth inzicht in de psychologie en achtergrond
  • Inzicht in échte emoties en gedragingen van je klanten
  • Inspiratie voor features en content

Meer informatie of direct een workshop boeken?

Job kan je alles vertellen over onze workshops