One Shoe (part of iO)

In 4 dagen naar digitale oplossing

Jeroen Bosch Ziekenhuis UX

“Hoe kunnen we de wachtbeleving van de patiënt op de Spoedeisende Hulp (SEH), verbeteren?” Tijdens de Design Sprint met het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we dit vraagstuk binnen 4 dagen van probleem naar gevalideerde oplossing gebracht.

Wachten, wachten en nog eens wachten?

Wie een SEH bezoekt, weet: dat wordt wachten. Gemiddeld genomen wacht een patiënt in Nederland bijna 3 uur bij een bezoek aan de SEH. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) vroeg zich daarom af: hoe kunnen we de wachtbeleving van de patiënt verbeteren? We gebruikten de design- en innovatiemethodiek Design Sprint om hier inzicht in te krijgen én met concrete oplossingen te komen.

Wat is een Design Sprint?

De Design Sprint is een vier-daagse methodiek om snel een product of idee te toetsen. De methode is ontwikkeld door Google Ventures, de investeringstak van Google. Van post-its en schetsen tot een prototype op de smartphone van de SEH-patiënt. In vier dagen ga je razendsnel van een eerste idee naar een werkend prototype; getest door échte eindgebruikers.

Co-creatie met het Jeroen Bosch ziekenhuis

De Design Sprint met het Jeroen Bosch ziekenhuis vond plaats op hun SEH. Hier werkten verpleegkundigen artsen en de SEH-coördinator samen met onze UX specialisten aan het verbeteren van de wachtbeleving. Zo konden we snel keuzes maken, ideeën aan elkaar voorleggen en schakelen.

Meer weten over hoe je een patiëntgerichte ziekenhuiswebsite realiseert? Download dan de whitepaper!

Verzamelen van inzichten

Tijdens de analyse van het probleem zijn een aantal inzichten naar boven gekomen die antwoord geven op de probleemstelling. Zo kwamen we erachter dat het belangrijk is om de patiënt inzicht te geven in het proces wat zich afspeelt rondom de SEH, het proces wellicht eerder zou kunnen starten, dat we de regie meer bij de patiënt moesten leggen en dat de patiënt het fijn vindt meer persoonlijke aandacht te krijgen.

Art museum

Een onderdeel van de Design Sprint is het “Art Museum”. Elke deelnemer krijgt hier de kans kreeg om anoniem zijn of haar concept voor te leggen aan de rest van het team. Met een doordachte stemprocedure werd het beste concept gekozen, om dit vervolgens om te zetten in een prototype.

Concepten omzetten naar een prototype

Hoe kan je een idee beter testen dan het voorleggen aan de doelgroep? Hiervoor ontwikkelde we een prototype voor de JBZ app. De focus van de app ligt op het inzichtelijk maken van de wachttijden en om de patiënt meer aandacht geven. Daarnaast krijg je in de app uitleg over het proces bij de SEH, tips voor een soepel proces, kan de patiënt vragen stellen aan een chatbot en zijn of haar bezoek evalueren.

In 4 dagen naar een digitale oplossing

In slechts 4 dagen brachten we het probleem in kaart, genereerden we ideeën en haalden we positieve resultaten uit het testen van het gemaakte prototype. Zo hebben we inzicht gekregen in het zorgproces, verbeterden we de wachtbeleving én ontwierpen en testten we een innovatieve oplossing.


Topics:

Meer weten over deze case?

Neem dan contact op met Job


Volgende