One Shoe logo

Creative & Digital Agency

Een project van A tot Z

Dyslexiecentraal.nl website

Betere informatievoorziening over dyslexie in het onderwijs en de zorg: dat is de missie van Dyslexie Centraal. Het nieuwe platform dat we voor hen ontwikkelden, speelt nu een belangrijke rol bij de interactie en kennisdeling van leerlingen met dyslexie en betrokkenen in onderwijs en zorg.

Expertisecentrum Nederland 

Expertisecentrum Nederland staat voor goed taalonderwijs en werkt aan een constante verbetering van het onderwijs in Nederland. Van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. Ze zijn experts in wetenschappelijk onderzoek naar effectief taalonderwijs en ontwikkelen praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken.

Het digitale platform voor leerlingen met dyslexie en hun betrokkenen

Het platform van Expertisecentrum Nederland is dé plek waar leerlingen met dyslexie, hun ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie vinden die ze nodig hebben. Hoe signaleer je dyslexie? Wat te doen als je een toets niet op tijd afkrijgt? Wat kan je als ouder doen om je kind te helpen? Dyslexiecentraal.nl vervangt meerdere websites over dyslexie in het onderwijs, zodat iedereen voortaan op één plek terecht kan voor alle informatie.

Naadloos aangesloten op de doelgroepen

In verschillende workshops, zoals de persona workshop en de core model workshop, bepaalden we met Expertisecentrum Nederland de tone of voice en stijl van de website. We gebruiken in deze workshops verschillende methodieken, zoals Personality Sliders en Bipolar Charts. Op die manier hebben we persona’s en customer journey maps ontwikkeld. Door deze verdieping aan te brengen in de doelgroep konden de gewenste functionaliteiten worden bepaald en de basis worden gelegd voor dit platform.

Accessible Design is key

Door de problematiek van de doelgroep was accessibility hét speerpunt voor het ontwerpen de website. Geen lappen tekst, overbodige ruis en drukke kleuren. Alles om ervoor te zorgen dat mensen met en zonder dyslexie zich welkom voelen op het platform. Zo hebben we bijvoorbeeld rekening gehouden met hoe de letters gepositioneerd werden, veel lijstjes gebruikt en een voorleesfunctie toegevoegd.

Audit voor toegankelijkheid

Door Cardan Technobility is er een audit uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Hiermee is bepaald dat dyslexiecentraal.nl voldoet aan het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Drupal 8

Voor dyslexiecentraal.nl adviseerden en implementeerden we Drupal, dat bekendstaat vanwege zijn flexibiliteit en georganiseerde content structuur. Drupal heeft bovendien veel opties voor content creatie en publicatie. Dit in combinatie met de doelgroepgerichte aanpak, goede accessibility en strakke contentstructuur maakt dit een website met een goed fundament waarop het Expertisecentrum Nederland zelf de content kan beheren.


Topics:

Meer weten over deze case?

Neem dan contact op met Job (Business Consultant)


Volgende