• HAWeb community

  • HAWeb community

  • HAWeb community

  • HAWeb community

Haweb community platform

In 2010 benaderden het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) One Shoe voor de realisatie van een community platform waarbinnen huisartsen met elkaar kennis en informatie kunnen uitwisselen.

Naast een community gedeelte - het sociale netwerk - diende er ook een Personal Dashboard ontwikkeld te worden wat als "de startpagina" van de huisarts zou gaan fungeren. Voor het platform werd de naam en domeinnaam HAweb gekozen.

Wat is HAweb?

HAweb is een gezamenlijk, onafhankelijk netwerk van LHV en NHG. Binnen het netwerk kunnen huisartsen contacten leggen met collega’s en samenwerken in groepen. Ieder lid kan zelf ook nieuwe groepen starten, waarbij gekozen kan worden uit 3 soorten groepen, uiteenlopend in privacy niveau van volledig open tot op uitnodiging toegankelijk. Binnen een groep kunnen leden vragen stellen, discussiëren en aan documenten werken. Met het dashboard biedt HAweb een handig overzicht van relevante internetbronnen en activiteiten in het netwerk. Het dashboard heeft verschillende tabbladen, zoals het tabblad "Spreekuur" met alle online informatiebronnen die nodig zijn tijdens het spreekuur.

 

HAweb - interactieve website voor huisartsen met online netwerk en dashboard

 

Persoonlijk dashboard

De werking van het Personal Dashboard lijkt op die van Netvibes. Deze dient enerzijds voor het bieden van een persoonlijk te configureren startpagina met handige tools voor de dagelijkse praktijk, en anderzijds als een centrale locatie waar alle updates vanuit het netwerk overzichtelijk weergegeven worden. Artsen kunnen zich in het sociale netwerkgedeelte aanmelden voor groepen of zelf groepen starten. Aan hun Personal Dashboard kunnen zij vervolgens widgets toevoegen die de laatste updates uit deze groepen tonen. Ook kunnen er widgets worden toegevoegd met andere toepassingen, zoals tools die de huisarts in de dagelijkse praktijk gebruikt, memo- of notitie widgets, RSS widgets en nog veel meer.

Werkzaamheden

One Shoe werd de opdracht gegund om zowel het concept, functioneel ontwerp, design en realisatie van Drupal modules, XHTML, CSS en templating te verzorgen. Zowel tijdens design als tijdens functioneel ontwerp werden veel nieuwe inzichten opgedaan die tot revisies en doorontwikkeling hebben geleid. Zo ontwikkelde One Shoe onder andere ook een nieuwe Drupal module voor het Personal Dashboard, aangezien de 2 bestaande opties "Dashboard" en "Homebox" beiden niet volledig ondersteunend waren aan de wensen van NHG en LHV. Tevens is door een extern bureau een alternatieve vormgeving ontwikkeld die HAweb meer de look & feel van een applicatie heeft gegeven dan die van een website.